KLEIN ADVERTENSIES / SMALLS


Date/Datum: 22 Aug. 2014

PRYS/ PRICE: R40 (20 woorde/words). NO SMALLS WILL BE TAKEN BY PHONE! / GEEN KITSKOPIES WORD TELEFONIES AANVAAR NIE! STRENG KONTANT / STRICTLY CASH
(Let asseblief op datum van plasing ná advertensie / Please note date of placement at end of advertisement)


 


 

 

 

ALLERLEI


 

BESIGHEID TE KOOP


 

BESIGHEIDSPERSELE TE HUUR


 

BOERDERY

 BOUWERK
 

EIENDOM GEVRA


 

EIENDOM TE HUUR
 

EIENDOM TE KOOP


 

FINANSIES


 

GESOEK


 

HERSTEL

LEWENDE HAWE

MEUBELS


MUSIEK


 

OPLEIDING


 

PLUIMVEE/ VOËLS


 

REKENAARS


 

TE HUUR

TE KOOP

TE RUIL


 

TROETELDIERE

TUIN & HUISTV/VIDEO


 

VAKANSIE

VERVOER

VLEISVOER


 

VOERTUIE


 

VROUE


 

WERK GEVRA


 

WILD

WOONWAENS EN SLEEPWAENS